Intervju i tidningen Starta och Driva företag!

Medmänsklighet är viktigt, även i den digitala världen. Våga bry dig. Hur du uppför dig får konsekvenser. Välkommen att ta del av mina tips inom Business behavior. Är intervjuad av i tidningen Starta & Driva Företag. Läs här

Relationista gästar Epic Lifestyle Podden!

Den 29 maj var Relationista gäst hos Sophie Resare i Epic Lifestyle Podden. Vi pratade om hur jag resonerar kring Business behavior och hur du kan bli ditt bästa jag när det handlar om det affärsmässiga uppförandet. Saker som avhandlades var bl a vikten av att faktiskt svara på tilltal,

Nyckeltalsdagen 2018!

Stora Nyckeltalsdagen 2018! På uppdrag av Nyckeltalsinstitutet var Annmarie Palm moderator plus föreläste om Business behavior. Nyckeltalen som prisades var inom kategorierna jämställdhet, hälsotal och attraktiv arbetsgivare. STORT GRATTIS till Post -och telestyrelsen (PTS), Länsförsäkringar, Storstockholms brandförsvar, Miljöförvaltningen Stockholms stad, Specialfastigheter och Jernhusen! Foto: Elin Ekström

Cushman & Wakefield är ny kund!

Relationista välkomnar Cushman & Wakefield som ny kund. C & W förmedlar kommersiella fastigheter i Stockholm. De är högpresterande och prisbelönade.

Sjuk eller överkörd? Om när det uppstår tidshack i affärsrelationen

Fascineras även du av när personer som du har en affärsmässig relation med plötsligt inte går att nå? Personen i fråga väljer att göra sig otillgänglig, och det för att det passar denne bäst – just då. Mycket irriterande. Jag får så många kommentarer från mitt nätverk kring just detta fenomen.