Nytryck av boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären”

Det är nu 2 år sedan min bok ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” kom ut på förlaget Liber Management. I dagarna kommer den också ut i nytryck! Jag är så glad och tacksam att mitt koncept inom Business behavior sprider sig. Från början var det mestadels företagen som beställde boken i samband med mina föreläsningar och workshops. Numera har jag även kunder bland Sveriges kommuner, både på tjänstesidan och den politiska arenan. Jag fortsätter envist med att uppmärksamma respektfrågorna på våra arbetsplatser, för är det en sak som jag är övertygad om så är det att: Det behövs mer vett & etikett i arbetslivet!