Business behavior

BUSINESS BEHAVIOR I ARBETSLIVET

Vad är det som avgör om din verksamhet och du person blir vald? Ja, det är långt ifrån bara priset och innehållet i det du vill erbjuda som är det viktigaste. Det som verkligen kan avgöra om det blir affär är faktiskt hur väl du uppför dig – om du har ett bra Business behavior!

 

”Business behavior handlar om att visa respekt och bygga förtroende, både internt på din arbetsplats och i förhållande till dess omvärld. Helt enkelt, vett & etikett i arbetslivet. När du blir medveten om ditt egna och andras business behavior kommer du märka vilken enorm skillnad det gör i ditt arbetsliv”

Annmarie Palm, grundare och vd på Relationista AB

 

Annmarie Palm som driver Relationista är en efterfrågad inspirationsföreläsare, workshopledare och intervjuare på temat business behavior hos svenska företag, myndigheter, landsting och kommuner.

Enligt Annmarie förutsätter goda och hållbara arbetsrelationer och lönsamma affärer ett i alla lägen affärsmässigt uppförande.

 

Förutom föreläsningar, workshops och ett relationsansvar kopplat till business behavior erbjuder Relationista även intervjuer med kunder och marknad. Intervjuerna görs i syfte att kontinuerligt kunna stämma av att du och din organisation inte bara har formulerat er värdegrund, utan att ni också agerar i enlighet med hur ni vill att era arbetsrelationer ska fungera.

Allt hänger ihop!