Business behavior

KONCEPTET BUSINESS BEHAVIOR

Vad är det som avgör om er verksamhet och du person blir vald? Ja, det är långt ifrån bara innehållet och pris på det ni vill erbjuda som är det viktigaste. Det som verkligen kan avgöra om ni kan utveckla en god arbetsrelation är faktiskt hur ni beter er och behandlar er omgivning. Annmarie Palm på Relationista har skapat konceptet ”Business behavior” och också skrivit boken “Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären”.

 

”Mitt koncept Business behavior handlar om modernt affärsmannaskap, där ni som verksamhet på riktigt visar att ni värdesätter en god arbetsmiljö, ett gott bemötande, respekt, vett och etikett på jobbet.

Genom att bli medveten om allt det som business behavior innebär på just din arbetsplats och i förhållande till omvärlden går det att skapa goda och hållbara relationer”  

Annmarie Palm, grundare och vd på Relationista AB

 

Annmarie Palm som driver Relationista är en efterfrågad inspirationsföreläsare, workshopledare och intervjuare på temat bemötande hos svenska företag, myndigheter, landsting och kommuner.

Förutom föreläsningar, workshops, policys och certifiering inom business behavior erbjuder Relationista även intervjuer med kunder och marknad. Intervjuerna görs i syfte att kontinuerligt kunna stämma av att du och din organisation inte bara har formulerat er värdegrund, utan att ni också agerar i enlighet med hur ni vill att era arbetsrelationer ska fungera.

Allt hänger ihop!