Business behavior

KONCEPTET BUSINESS BEHAVIOR

Vad är det som avgör om er verksamhet och du person blir vald? Ja, det är långt ifrån bara innehållet och pris på det ni vill erbjuda som är det viktigaste. Det som verkligen kan avgöra om ni kan utveckla en god arbetsrelation är faktiskt hur ni beter er och behandlar er omgivning. Annmarie Palm på Relationista har skapat konceptet ”Business behavior” och också skrivit boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären”.

Annmarie är en efterfrågad inspirationsföreläsare och workshopledare temat bemötande hos svenska företag, myndigheter, landsting och kommuner.

”Mitt koncept Business behavior handlar om modernt affärsmannaskap, där ni som verksamhet på riktigt visar att ni värdesätter en god arbetsmiljö, ett gott bemötande, respekt, vett och etikett på jobbet.

Genom att bli medveten om allt det som business behavior innebär på just din arbetsplats och i förhållande till omvärlden går det att skapa goda och hållbara relationer”  

Annmarie Palm, grundare och vd på Relationista AB