Föreläsning & workshop

Behöver din verksamhet fylla på med ny kunskap, fler verktyg, energi eller inspiration? Vill ni utmana, fastställa eller stärka de värderingar som tillsammans utgör grunden för er verksamhets bemötande, internt och mot kunder och andra intressenter?

Relationista kan ge vikten av gott bemötande legitimitet i din organisation. Föreläsningen kombineras med fördel av en efterföljande workshop där deltagarna får möjlighet att också själva resonera kring nivån gällande bemötande på den egna arbetsplatsen.

FÖRELÄSNING ”BUSINESS BEHAVIOR – VETT OCH ETIKETT I ARBETSLIVET”

Annmarie Palm på Relationista inspirationsföreläser om det viktigaste av allt när det gäller att skapa och behålla starka affärsrelationer över tid: Bemötande. Men vad handlar bemötande om i praktiken, och vad får det för konsekvenser när vi inte uppför oss affärsmässigt? Hur påverkar det lönsamheten, relationerna och medarbetarnas välmående?

I föreläsningen ”Vett och etikett i arbetslivet” delar Annmarie med sig av både de bästa och värsta exemplen. Hon presenterar statistisk från de hundratals intervjuer som ligger till grund för hennes bok ”Business behavior: uppför dig – eller tappa affären” och kommer med många tips och råd om hur du och dina kollegor på ett enkelt sätt kan gå från good to great inom bemötande!

Föreläsningen ”Vett och etikett i arbetslivet” vänder sig till både näringslivet och offentlig sektor. Den kan även anpassas till din verksamhets specifika utmaningar och exempelvis kopplas till innehållet i säljprocessen, värderingsarbetet, en ny affärsplan, digitaliseringen, nya uppgifter och roller för medarbetarna samt områden som exempelvis pondus, stress och mobbing på arbetsplatsen.

FÖRELÄSNING & WORKSHOP BUSINESS BEHAVIOR

I samband med föreläsningen kan Relationista även hålla en efterföljande workshop. Tack vare workshopen får deltagarna i direkt anslutning till föreläsningen också själva börja resonera kring sina erfarenheter och önskemål på temat bemötande, vett och etikett. Det brukar väcka många tankar, åsikter, och idéer.

I workshopen delar vi in oss i mindre grupper och avhandlar vardagliga situationer kopplade till det affärsmässiga uppförandet, både internt och externt. Syftet är att medvetandegöra alla deltagares personliga mindset och väcka intresse och förståelse för vikten av ett i alla lägen proffsigt manér. Hur uppför vi oss idag, mot varandra och kunder? Vad är redan bra, och hur skulle vårt bemötande kunna förbättras på den egna arbetsplatsen? Relationista anpassar workshopen efter de utmaningar och ambitioner som gäller på just din arbetsplats.

Tidsåtgång föreläsning plus efterföljande workshop: Cirka 3 timmar.

SAGT OM RELATIONISTA