Relationista utvecklar och kvalitetssäkrar ditt företags affärsrelationer genom föreläsningar och workshops i Business behavior plus intervjuer med din verksamhets kunder och marknad. Välkommen!

SENASTE NYTT
FÖRELÄSNING BUSINESS BEHAVIOR

Vad är business behavior, och hur påverkar det affärerna? I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja medarbetare och företag åt. Ett gott business behavior bidrar till att höja din verksamhets affärsmässiga identitet och varje medarbetares professionella rykte – vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och lönsammare affärer.

 

Välkommen att boka en inspirationsföreläsning om affärsmässigt uppförande till ditt verksamhet. Föreläsningen är på 60 minuter och kan anpassas till din verksamhets inriktning, förutsättningar och specifika utmaningar. Dessutom kan den med fördel även kombineras med en efterföljande workshop på temat business behavior.

BOKA FÖRELÄSNING
Föreläsning i business behavior av Relationista
WORKSHOP BUSINESS BEHAVIOR

I Relationistas företagsanpassade workshop är syftet att medvetandegöra vikten av ett gott affärsmässigt uppförande. Resultatet blir att deltagarna kan ta beslut om att samlas kring ett gemensamt manér gällande business behavior.

 

I denna workshop tar vi upp ämnet internt/externt business behavior. Vi gör en genomlysning av existerande värdegrund, samarbetsviljan och inte minst det kollegiala och externa uppförandet. Hur uppför vi oss idag, mot varandra och kunder? Vad är redan bra, och hur skulle vårt business behavior kunna förbättras? Utifrån vardagliga frågeställningar och situationer konstaterar vi, tycker till och enas om vad som är viktigt för just din verksamhet inom detta ämne. En workshop kan också med fördel inledas av en föreläsning på temat business behavior.

 

Vill du veta mer? Hör av dig, så bokar vi in en träff angående hur en medveten satsning på business behavior kan stärka ditt företags position på marknaden.

BOKA WORKSHOP
BOKEN OM BUSINESS BEHAVIOR

Det råder ingen tvekan om att business behavior är en konkurrensfråga. Business behavior är avgörande för dina affärer! I Annmarie Palms bok ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” (Liber förlag) får du ta del av både författarens och andras erfarenheter kring det affärsmässiga uppförande plus få tillgång till en rad tips och råd inom detta ämne.

 

Välkommen att beställa boken. Den säljs bl a hos AdlibrisBokusGinza och Liber. Vill du köpa in ett större parti böcker till dina medarbetare? Kontakta Relationista direkt på info@relationista.se eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

WEBBUTBILDNING BUSINESS BEHAVIOR

I webbutbildningen Business Behavior: Uppför dig – eller tappa affären” får du som arbetar inom näringslivet eller offentlig sektor lära dig hur ditt bemötande är avgörande för att skapa trygga, professionella affärsrelationer där dina kontakter känner sig respekterade och vill vara lojala mot din verksamhet.

Utbildningen leds av Annmarie Palm och berör frågor om tillgänglighet, integritet och tydlighet för att skapa ömsesidig respekt, omtänksamma handlingar – och etiska frågor som klädkoder, alkoholpolicy och hur företagets medarbetare hanterar känslig information.

Denna webbutbildning passar alla som vill förbättra både interna och externa kontakter, och kan med fördel användas som användas som en introduktion till nya medarbetare i ditt företag.

LÄS MER & BESTÄLL
INTERVJUER

Den som frågar får svar. Vad är det du vill veta?

 

Det är ingen tvekan om att kunskap är makt, och att kunskap om din verksamhets omvärld ger dig konkurrensfördelar. Med hjälp av personliga intervjuer med dina kunder och marknad kan Relationista också hjälpa dig och din verksamhet att förverkliga ambitioner och positionera er inom business behavior.

 

Rapporterna från Relationistas intervjuer presenteras i berättelseform och innehåller de intervjuades ärliga åsikter om precis det du vill ha reda på. Detta för att hela tiden kunna anpassa din verksamhet efter marknadens verkliga behov.

 

Vill du få tillgång till feedback och värdefull relevant fakta från dina kunder, marknaden, branschföreträdare, offentlig sektor, organisationer, politiker och andra tongivande personer i samhället? Då ska du vända dig till Relationista.

MER OM INTERVJUER

DJUPINTERVJUER

 

Vill du mer på djupet få reda på vad ditt företags omvärld EGENTLIGEN tycker, hur de resonerar och planerar, var affärsbesluten tas, marknadens faktiska behov och vad de som befinner sig i ditt företags målgrupp vill köpa – så ska du välja Relationista kvalitativa djupintervjuer. Rapporterna från dessa djupintervjuer fungerar som en informativ del till anpassningen av ditt företags marknads- och kundplaner.

 

Relationista genomför alltid dessa kvalitativa undersökningar face-to-face. Intervjusituationen innebär att den som intervjuas sitter ner i lugn och ro för att prata fritt ur hjärtat, vilket i sin tur bidrar till att den som intervjuas med rätta känner sig utvald och viktig. Ditt företag framstår som en aktör som väljer att bry sig på riktigt.

 

Att ditt företag använder en oberoende part för djupintervjuer, visar att ni bryr er om kvaliteten och leveranserna i de externa affärsrelationerna. Ditt företag bygger vidare förtroende och engagemang hos mottagarna – samtidigt som djupintervjuerna fungerar som en bidragande faktor till merförsäljning och en ökad lönsamhet.

TELEFONINTERVJUER

 

Relationista erbjuder även kvantitativa telefonintervjuer. Dessa bygger på ett förutbestämt frågebatteri som Relationista hjälper till att formulera. Frågorna anpassas så att svaren blir mätbara och kan implementeras i ditt företags befintliga kundnöjdhetssystem.

 

Att ditt företag kompletterar eventuella enkätundersökningar med att också låta en oberoende part genomföra telefonintervjuer, visar att ni på allvar bryr er om åsikter på marknaden samt kvaliteten och leveranserna i de externa affärsrelationerna. Detta bygger vidare förtroende och engagemang hos mottagarna och kan även vara en bidragande faktor till merförsäljning, förlängningar av existerande kontrakt, nya samarbeten och en ökad lönsamhet.

BOKA INTERVJUER