Mötesrum hos Liber Management döpt till ”Business behavior”!

Inspirerade av boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” har bokförlaget Liber Management döpt ett av sina möterum till ”Business behavior”. Namnet förpliktigar. Självklart kommer mötesdisciplinen just i detta rum vara excellent!