Intervju om Business behavior, kopplat till karriären. I tidningen Metro.

Annmarie Palm hävdar att business behavior är en karriärfråga. ”Underskatta aldrig vikten av en god kommunikation på jobbet. Det är din kommunikationsförmåga som avgör hur människor uppfattar både dig och ditt företag”.