”UPPFÖR DIG – ELLER TAPPA AFFÄREN” bok om business behavior för ökad försäljning av Annmarie Palm

”UPPFÖR DIG – ELLER TAPPA AFFÄREN” SNART ÄR BOKEN HÄR!

”Ett gott business behavior inkluderar även hjärta och soul. Finns inte det med, så kommunicerar du inte på rätt sätt” Joachim Källsholm, VD på Securitas Sverige AB   Till hösten 2015 kommer Relationistas bok ”Uppför dig – eller tappa affären” i ämnet business behavior ut till försäljning. Joachim Källsholm är en av de

Almedalen 2015 Relationistas Annmarie Palm agerar debattchef

Relationista i Almedalen 2015

I sommar tar Relationista med sig intervjuarbetet upp på scenen. Relationista kommer att agera Debattchef i Almedalen, på uppdrag av företaget PerformancePotential. I panelerna kommer det att resoneras kring matchning på svensk arbetsmarknad samt vikten av "mängdfald" i näringslivet. Vill du vara med? Glöm i så fall inte att anmäla dig. Begränsat antal

RELATIONISTA INTERVJUAR LEDANDE POLITIKER PÅ UPPDRAG AV IKEM

Relationista intervjuar ledande politiker på uppdrag av IKEM

Relationista arbetar sedan 2015 med: IKEM - Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, som har en ledande roll i Svenskt Näringsliv. Relationistas uppdrag består bland annat av intervjuer med ledande politiker och politiskt sakkunniga till IKEMs delaktighet i BioInnovation - ett branschöverskridande samarbete med visionen att Sverige ska ha ställt om till

Relationista har fått utmärkelsen Free Agent Sweden Award

Relationista har fått utmärkelsen Free Agent Sweden Award 2013 - som ett soloföretag, på kompetensmarknaden, som gör skillnad. Priset delas ut av Agentia Free Agent Network AB och motiveringen lyder:   ”Annmarie Palm får priset Free Agent Sweden Award 2013 för sin uthållighet i att bygga sitt personliga- och företagets varumärke. Annmarie Palm