RELATIONISTA INTERVJUAR LEDANDE POLITIKER PÅ UPPDRAG AV IKEM

Relationista intervjuar ledande politiker på uppdrag av IKEM

Relationista arbetar sedan 2015 med: IKEM - Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, som har en ledande roll i Svenskt Näringsliv. Relationistas uppdrag består bland annat av intervjuer med ledande politiker och politiskt sakkunniga till IKEMs delaktighet i BioInnovation - ett branschöverskridande samarbete med visionen att Sverige ska ha ställt om till

Relationista har fått utmärkelsen Free Agent Sweden Award

Relationista har fått utmärkelsen Free Agent Sweden Award 2013 - som ett soloföretag, på kompetensmarknaden, som gör skillnad. Priset delas ut av Agentia Free Agent Network AB och motiveringen lyder:   ”Annmarie Palm får priset Free Agent Sweden Award 2013 för sin uthållighet i att bygga sitt personliga- och företagets varumärke. Annmarie Palm