Inspirationsföreläsningar business behavior

Relationista inspirationsföreläser om vikten av ett affärsmässigt uppförande – kopplat till lönsamhet och välmående. Förra veckans åhörare var medarbetarna på revisionsbyrån GrantThornton – vars ambition är att ha de nöjdaste kunderna i sin bransch!