Nytryck av boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären”

Det är nu 2 år sedan min bok "Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären" kom ut på förlaget Liber Management. I dagarna kommer den också ut i nytryck! Jag är så glad och tacksam att mitt koncept inom Business behavior sprider sig. Från början var det mestadels företagen...

Mötesrum hos Liber Management döpt till ”Business behavior”!

Inspirerade av boken "Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären" har bokförlaget Liber Management döpt ett av sina möterum till "Business behavior". Namnet förpliktigar. Självklart kommer mötesdisciplinen just i detta rum vara excellent!...

Business behavior på Fitnessfestivalen!

Den 1 december fick gästerna i Business lounge vid Fitnessfestivalen på Stockholmsmässan även lyssna på Annmarie Palms föreläsning om Business behavior....