Föreläsning om Business behavior hos Vallentuna kommun

21 juni fick Relationista förmånen att föreläsa hos ambitiösa Vallentuna kommun. Publiken bestod av ett 40-tal personer från kommunledningen, lokalpress och näringslivet i Vallentuna.