Gästföreläsning och workshop i Business behavior på engelska

En av december månads föreläsningar med efterföljande workshop genomfördes på engelska. Deltagare var medlemmarna i det internationella kvinnliga karriärnätverket PWN Global Stockholm.