RELATIONISTA INTERVJUAR LEDANDE POLITIKER PÅ UPPDRAG AV IKEM

Relationista intervjuar ledande politiker på uppdrag av IKEM

Relationista arbetar sedan 2015 med: IKEM – Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, som har en ledande roll i Svenskt Näringsliv. Relationistas uppdrag består bland annat av intervjuer med ledande politiker och politiskt sakkunniga till IKEMs delaktighet i BioInnovation – ett branschöverskridande samarbete med visionen att Sverige ska ha ställt om till en biobaserad ekonomi runt 2050.

 

Här kan du läsa mer!