”UPPFÖR DIG – ELLER TAPPA AFFÄREN” bok om business behavior för ökad försäljning av Annmarie Palm

”UPPFÖR DIG – ELLER TAPPA AFFÄREN” SNART ÄR BOKEN HÄR!

”Ett gott business behavior inkluderar även hjärta och soul. Finns inte det med, så kommunicerar du inte på rätt sätt”

Joachim Källsholm, VD på Securitas Sverige AB

 

Till hösten 2015 kommer Relationistas bok ”Uppför dig – eller tappa affären” i ämnet business behavior ut till försäljning. Joachim Källsholm är en av de företagsledare som finns intervjuade i boken.

 

I ”Uppför dig – eller tappa affären” får du konkreta tips och råd om hur du kan gå från ”good to great” gällande ditt eget och dina kollegors affärsmässiga uppförande – och förhoppningsvis även en tankeställare kring kopplingen mellan just business behavior och lönsamhet.

 

Vill du vara säker på att tidigt få tillgång till exemplar av ”Uppför dig – eller tappa affären”? Maila din kontaktinfo till: info@relationista.se.