Stort grattis till årets säljorganisation Expressen önskar Relationista

Relationistas kund är ”Årets säljorganisation”!

Ett stort GRATTIS till Årets säljorganisation: Expressen, Relationistas kund inom business behavior!