Workshop i business behavior med ledningsgruppen på Hermods

När alla medarbetare får vara med och tycka till, blir det lättare att nå ambitionen om ett gemensamt gott affärsmässigt uppförande. På sätt blir business behavior också en demokrati-fråga.

Hos utbildningsföretaget Hermods har Relationista nu inlett en serie med workshops. Ledningsgruppen var först ut.

Relationista välkomnar Hermods, som ny kund!

I Relationistas uppdrag för Hermods ingår det bland annat workshops för företagets chefer runt om i landet. Hermods köper också in boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” till medarbetarna.
Anna Bergstedt, till vänster, är marknads- och kommunikationschef. Till höger Charlotte Vällfors, utbildningsdirektör.

Frukostföreläsning på Handelsbanken

I digitaliseringens tidevarv med slimmade organisationer är ett gott business behavior hos medarbetarna en konkurrensfördel!
Idag har jag levererat en frukostföreläsning till alla medarbetare på ambitiösa Handelsbanken Nacka. Stort tack Anki Lenksjö, som även köpt in boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” till samtliga medarbetare!

Föreläsning om business behavior i annorlunda miljö!

Relationista har deltagit med en programpunkt under evenemanget ”Österlen lyser” i Skåne. Föreläsning om business behavior i en stor lada – med stampat jordgolv – hos fantastiska Carina Hägg Design! Bland åhörarna fanns företag och Simrishamns kommun.

Föreläsning för Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby är en av Sveriges kommuner som satsar extra på kvalitet och service. Relationista har levererat en föreläsning om business behavior till kommunens ledningsgrupp inom Stöd & Process.