Vikten av ett gott business behavior kopplat till lönsamhet. Artikel i SvD Näringsliv Jobb & Karriär.