Intervju i Tidningen Chef. Om vikten av vett & etikett i karriären!