Kompetens inom affärsmässigt uppförande

Intervju med Relationista om vikten av ett gott business behavior, i tidningen FokusHR.