Intervju i tidningen Starta och Driva företag!

Medmänsklighet är viktigt, även i den digitala världen. Våga bry dig. Hur du uppför dig får konsekvenser. Välkommen att ta del av mina tips inom Business behavior. Är intervjuad av i tidningen Starta & Driva Företag.