Workshop i business behavior med ledningsgruppen på Hermods

När alla medarbetare får vara med och tycka till, blir det lättare att nå ambitionen om ett gemensamt gott affärsmässigt uppförande. På sätt blir business behavior också en demokrati-fråga.

Hos utbildningsföretaget Hermods har Relationista nu inlett en serie med workshops. Ledningsgruppen var först ut.