Relationista välkomnar Hermods, som ny kund!

I Relationistas uppdrag för Hermods ingår det bland annat workshops för företagets chefer runt om i landet. Hermods köper också in boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” till medarbetarna.
Anna Bergstedt, till vänster, är marknads- och kommunikationschef. Till höger Charlotte Vällfors, utbildningsdirektör.