Intervju i Veckans affärer om vikten av att uppföra sig i sina affärsrelationer!