Föreläsning om business behavior på Hermods chefskonferens

I utbildningsföretaget Hermods satsning på business behavior levererar Relationista bland annat ett tiotal workshops med företagets alla chefer. 24 januari hade Hermods chefkonferens på Bomans Hotell i Trosa.