Föreläsning om Business behavior hos Sodexo

Relationista har fått beställning på flera föreläsningar hos serviceföretaget Sodexo med vd Azita Shariti. Den första föreläsningen genomfördes 29 maj.