Medmänsklighet – en demokrati- och lönsamhetsfråga. Annmarie Palm och inkluderingsexperten Tove Möller resonerar om fördelarna med att agera utifrån flera perspektiv samtidigt.