Intervju i Veckans Affärer om business behavior och vikten av ”hyfs” i näringslivet

Är intervjuad om min syn på business behavior i nya numret av tidningen Veckans Affärer. (v. 45)

Där pratar jag bland annat om att vara tillgänglig och att svara på tilltal – en självklarhet för de flesta, men långt ifrån alla.