Intervju med Annmarie Palm hos Metrojobb. Om hur vi bemöter varandras olika kommunikationsstilar på jobbet.