Hur beter du dig? Intervju med Annmarie Palm i tidningen Starta & Driva