RELATIONISTA GÄSTBLOGGAR HOS HAMMER & HANBORG

Affärsmässighet - en framgångsfaktor I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja medarbetare och företag från konkurrenterna. Du kanske tycker att det låter trivialt? Bra! Då tillhör du troligtvis inte dem som behöver öka medvetenheten kring detta.  

Inspirationsföreläsningar business behavior

Relationista inspirationsföreläser om vikten av ett affärsmässigt uppförande - kopplat till lönsamhet och välmående. Förra veckans åhörare var medarbetarna på revisionsbyrån GrantThornton - vars ambition är att ha de nöjdaste kunderna i sin bransch!