Annmarie Palm intervjuad i Vd-tidningen om vett och etikett vid distansarbete.