”Annmarie är näringslivets Magdalena Ribbing”

Profilintervju i Realtid Karriär om hur jag tänker kring Business behavior.