Relationsansvar

För många organisationer kan det vara viktigt att ha någon som implementerar men också ansvarar för att upprätthålla en hög nivå på business behavior i de externa och interna relationerna – över tid.

Relationista kan ta rollen som relationsansvarig i din verksamhet. Rollen är en modern variant av HR-, sälj- och kommunikationsstrateg där ni på ett kostnadseffektivt sätt får tillgång till en lönsamhetsorienterad specialistkompetens, och det på överenskommen tid per månad.

I upplägget ingår bland annat introduktion av nya medarbetare, kund- och marknadsintervjuer, föreläsningar och individuell coachning.

 

Är du intresserad av att skapa men även kunna behålla en god företagskultur med välmående lojala medarbetare och bästa möjliga externa relationer med ditt företags kunder, marknad och omvärld?

Välkommen att kontakta Relationista!