Policy & certifiering business behavior

I samband med genomförda workshops kan Relationista också hjälpa till att ta fram en policy för ditt företags Business behavior. Efter att denna policy implementerats hos företagets medarbetare finns det möjlighet till att din verksamhet certifieras av Relationista i business behavior.

 

Vill du veta mer om policy och certifiering inom business behavior?

KONTAKTA