Policy & certifiering business behavior

I samband med genomförda workshops kan Relationista också hjälpa till att ta fram en policy för ditt företags bemötande. Efter att denna policy implementerats hos företagets medarbetare finns det möjlighet till att din verksamhet certifieras av Relationista i bemötande.

 

Vill du veta mer om policy och certifiering inom bemötande?

KONTAKTA