Kundintervjuer

Vill du mer på djupet få reda på vad din verksamhets omvärld EGENTLIGEN tycker, hur de resonerar och planerar, var affärsbesluten tas, marknadens faktiska behov och vad de som befinner sig i målgruppen vill köpa – så ska du välja Relationistas kvalitativa intervjuer. Dessa genomförs face-to-face eller via telefon.

 

Rapporterna från Relationistas intervjuer fungerar som en informativ del till anpassningen av din verksamhets marknads- och kundplaner. De presenteras i berättelseform och innehåller de intervjuades ärliga åsikter om precis det du vill ha reda på. Detta för att hela tiden kunna anpassa verksamheten efter marknadens verkliga behov. Tack vare att ni använder en oberoende part för intervjuer kan ni bygga vidare förtroende och engagemang – samtidigt som intervjuerna fungerar som en bidragande faktor till merförsäljning och en ökad lönsamhet.

 

Vill du få tillgång till feedback och värdefull relevant fakta från dina kunder, marknaden, branschföreträdare, offentlig sektor, organisationer, politiker och andra tongivande personer i samhället? Då ska du låta Relationista göra intervjuer!

SAGT OM RELATIONISTA