Det här retar vi oss på inom business behavior

Relationista har intervjuat svenskt näringsliv för att se vilket business behavior man retar sig mest på.