Relationista utvecklar och kvalitetssäkrar ditt företags affärsrelationer genom intervjuer med kunder och marknad samt föreläsningar och workshops i business behavior med dina medarbetare. Välkommen!

INTERVJUER

Den som frågar får svar. Vad är det du vill veta?

 

Relationista genomför personliga intervjuer och presenterar rapporter med ärliga åsikter om precis det du vill ha reda på för att hela tiden kunna anpassa ditt företags verksamhet efter marknadens verkliga behov.

 

Det är ingen tvekan om att kunskap är makt, och att kunskap om ditt företags omvärld ger dig konkurrensfördelar.

 

Vill du få tillgång till feedback och värdefull relevant fakta från dina kunder, marknaden, branschföreträdare, offentlig sektor, organisationer, politiker och andra tongivande personer i samhället? Då ska du vända dig till Relationista.

MER

DJUPINTERVJUER

 

Med ambition att mer på djupet få reda på vad ditt företags omvärld EGENTLIGEN tycker, hur de resonerar och planerar, var affärsbesluten tas, marknadens faktiska behov och vad de som befinner sig i ditt företags målgrupp vill köpa – erbjuder Relationista kvalitativa intervjuer. Rapporterna från dessa djupintervjuer fungerar som en informativ del till anpassningen av ditt företags marknads- och kundplaner.

 

Att ditt företag använder en oberoende part för djupintervjuer, visar att ni bryr er om kvaliteten och leveranserna i de externa affärsrelationerna. Ditt företag bygger vidare förtroende och engagemang hos mottagarna – samtidigt som djupintervjuerna fungerar som en bidragande faktor till merförsäljning, förlängningar av existerande kontrakt, nya samarbeten och en ökad lönsamhet.

 

Relationista genomför alltid dessa kvalitativa undersökningar via personliga face-to-face intervjuer. Intervjusituationen innebär att den som intervjuas sitter ner i lugn och ro för att prata fritt ur hjärtat, vilket i sin tur bidrar till att den som intervjuas med rätta känner sig utvald och viktig. Ditt företag framstår som en aktör som väljer att bry sig på riktigt.

TELEFONINTERVJUER

 

Med ambition till att ditt företag löpande ska få tillgång till värdefull information från kunder och omvärld så genomför Relationista även kvantitativa telefonintervjuer. Dessa bygger på ett förutbestämt frågebatteri som Relationista hjälper till att formulera. Frågorna anpassas så att svaren blir mätbara och kan implementeras i ditt företags befintliga kundnöjdhetssystem.

 

Att ditt företag kompletterar eventuella enkätundersökningar med att också låta en oberoende part genomföra telefonintervjuer, visar att ni på allvar bryr er om åsikter på marknaden samt kvaliteten och leveranserna i de externa affärsrelationerna. Detta bygger vidare förtroende och engagemang hos mottagarna och kan även vara en bidragande faktor till merförsäljning, förlängningar av existerande kontrakt, nya samarbeten och en ökad lönsamhet.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
WORKSHOPS BUSINESS BEHAVIOR

Vad är business behavior, och hur påverkar det affärerna? I en allt mer konkurrensutsatt omvärld är det affärsmässiga uppförandet något som verkligen kan särskilja medarbetare och företag åt. Ett gott business behavior bidrar till att höja ditt företags affärsmässiga identitet och varje medarbetares professionella rykte, vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och lönsammare affärer.

 

Relationista levererar företagsanpassade workshops i syfte att medvetandegöra vikten av ett gott business behavior. Resultatet blir att deltagarna tar beslut om att samlas kring ett gemensamt manér gällande det affärsmässiga uppförandet.

 

I Relationistas skräddarsydda workshops tar vi upp ämnet internt/externt business behavior. I detta ingår en genomlysning av existerande värdegrund, samarbetsviljan och inte minst det kollegiala och externa uppförandet.

 

Hur uppför vi oss idag, mot varandra och kunder? Hur skulle vårt business behavior kunna förbättras? Utifrån vardagliga frågeställningar och situationer konstaterar vi, tycker till och enas om vad som är viktigt för just ditt företag inom detta ämne.

Vill du veta mer? Hör av dig, så bokar vi in en träff angående hur en medveten satsning på business behavior kan stärka ditt företags position på marknaden.

BOK OM BUSINESS BEHAVIOR

Nu finns boken ”Business behavior: Uppför dig – eller tappa affären” ute i butikerna. (Liber förlag). Du hittar den bl a hos Adlibris, Bokus, Ginza och Liber.

 

Vill du köpa in ett större parti böcker till dina medarbetare? Kontakta Relationista direkt på info@relationista.se eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

FÖRELÄSNINGAR BUSINESS BEHAVIOR

Det råder ingen tvekan om att business behavior är en konkurrensfråga. Business behavior är avgörande för dina affärer. Relationista hjälper dig och ditt företag att förverkliga ambitioner och positionera er på marknaden inom business behavior.

 

Välkommen att även boka en föreläsning om affärsmässigt uppförande till ditt företag. Föreläsningen är på 60 minuter och kan anpassas till ditt företags inriktning, förutsättningar och specifika utmaningar.

Föreläsning i business behavior av Relationista
RELATIONISTA TV
SAGT OM RELATIONISTA